Ses Yansıması

Sesin Yansıması Sesin kaynağından çıkıp yayılan ses dalgaları sert bir yüzeye çarpma sonucunda sesin doğrultusunu ve yönünü değiştirir. Bu gerçekleşen olaya. Sesin yansıması denir. Yansıma da sesin hızı asla değişmez, [...]

Ses Yalıtımında Kullanılan Malzemeler

Yardımcı Ses Yalıtım Malzemeleri: Ses yalıtımında direk ana malzeme olarak kullanılmayan fakat dolaylı yönden kullanımı bulunan ürünlere ses yalıtımına yardımcı ürünler denir. Ses yalıtım malzemelerini tamamlamak maksatlı kullanılır. Kullanım yerleri çeşitlilik gösterir. [...]

Ses Yalıtımı Nedir

Titreşim yaratan bir kaynağın havada yayılmasıyla oluşum gösteren fiziksel olaya ses denir. Ses yalıtımı sesi az veya çok geçiren malzemelerin kullanılmasıyla kirli sesi minimum seviyeye düşürerek gürültüyü önlemeyi amaçlar. İnsanların [...]

Ses Yalıtımı Neden Yapılır ?

Ses yalıtımı insan sağlığına olumsuz etkileri olan gürültünün zararlarını en aza indirmek için binalarda işyerlerinde okullarda sesin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yapılan yalıtım türüdür. Günümüz dünyasından gürültünün her koşulda fazlasıyla [...]